Pubblicazione graduatorie definitive d’istituto I, II e III fascia personale docente a.s. 2023-2024

Data: 11/09/2023

graduatoria I fascia

GRADUATORIA_ISTITUTO_A010_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A010_TAB4__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A012_TAB3__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A012_TAB4__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A020_TAB3__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A020_TAB4__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A021_TAB3__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A021_TAB4__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A026_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A026_TAB4__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A027_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A027_TAB4__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A034_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A034_TAB4__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A037_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A037_TAB4__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A041_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A041_TAB4__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A046_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A046_TAB4__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A048_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A048_TAB4__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A050_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A050_TAB4__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A051_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A051_TAB4__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A052_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A052_TAB4__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_A065_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_A065_TAB4__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_AB24_TAB3__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_AB24_TAB4__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_ADSS_TAB7__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_ADSS_TAB8__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_B003_TAB5__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_B003_TAB6__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_B011_TAB5__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_B011_TAB6__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_B012_TAB5__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_B012_TAB6__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_B014_TAB5__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_B014_TAB6__09092023 (2)

GRADUATORIA_ISTITUTO_B016_TAB5__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_B016_TAB6__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_B017_TAB5__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_B017_TAB6__09092023

GRADUATORIA_ISTITUTO_B022_TAB5__09092023 (1)

GRADUATORIA_ISTITUTO_B022_TAB6__09092023

timbro_Dispositivo pubblicazione graduatorie Istituto definitive I, II, III fascia personale docente